csdfasa
𝟒𝟓𝐭𝐡 𝐁𝐥𝐨𝐨𝐝 𝐋𝐞𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐲
Tinambac Sports Complex| San Pascual, Tinambac, Camarines Sur
April 15, 2024
 
Nagin matrayumpo an pagkonduser kan ika- 45th Blood Letting Activity kan suodma sa Tinambac Sports Complex, Barangay San Pascual, Tinambac, Camarines Sur. Uminabot sa total na 221 an bags nin dugo an nakolekta hale sa satuyang mga blood donors, parte kan regular na programa sa salud kan satong lokal na gobyerno sa pakikipagtabangan kan Bicol Medical Center.
 
Sa ngaran po kan lokal na gobyerno kan Tinambac sa lindong kan administrasyon ni Mayor Atty. Ruel Brioso Tuy, an samuya pong pagtaong pasasalamat sa gabos na nagpartisipar asin boluntaryong nagdonar nin dugo para sa nasabing aktibidad, siring man sa gabos na nagtarabang para magin matrayumpo liwat an programang ini kan satong lokal na gobyerno.
 
Dios mabalos po sa padagos na suporta asin kooperasyon!