Mayor’s Message

SUNOD sa paz y orden asin paghingoha na makamtan kan Tinambacqueño an marhay na salud, iyo an maigot na pagsierto kan saindong lingcod sa tabang kan iba pang mga elehidong opisyales kan satuyang lokal na gobyerno na makamtan kan satuyang mga aki an mauswag na futuro. Nagkakapira an paagi tanganing matawan ta sinda nin marhay […]